photographs by Douglas Herr
Fringillidae: Pine Siskin (Spinus pinus)

17 March 2018
Pine Siskin
08 March 2018
Pine Siskin
18 February 2018
Pine Siskin
14 February 2018
Pine Siskin
08 November 2015
Pine Siskin Pine Siskin
19 January 2015
Pine Siskin
14 December 2014
Pine Siskin
June 2012
Sierra County California
Pine Siskin

all photographs Copyright (C) Douglas Herr
last updated 17 March 2018