photographs by Douglas Herr
Accipitridae: Cooper's Hawk (Accipiter cooperii)

24 September 2015
Marin County California
Cooper's Hawk
June 2006
Cooper's Hawk Cooper's Hawk
29 May 2006
Cooper's Hawk
January 2006
Cooper's Hawk
June 2005
Cooper's Hawk Cooper's Hawk
Cooper's Hawk Cooper's Hawk
October 2004
Marin County California
Cooper's Hawk

all photographs Copyright (C) Douglas Herr
last updated 24 September 2015